MONETARIAE Officinae

MONETARIAE Officinae
MONETARIAE Officinae
olim sub Imperatorib. in Oriente, praeter Constantinopolim; Alexandriae erant, teste Ammianô, Antiochiae, ut Lamprid. et Cyzici, uti Sozomenus et ex eo Nicephorus, referunt, qui complures in hac urbe tradunt exstitisse Monetarios, qui περὶ τὴν τέχνην ἠσχολοῦντο τοῦ νομίσματος. Et quidem Alexandrinam Monetam, prae coeteris spectat nummus aereus Iustiniani, in cuius aversâ facie 1. et B. intra Christi monogramma deseribuntur, cum hisce characteribus: ΑΛΕΕ, qui Alexandriae cusum denotant, ubi maxima Ecclesia dicata erat Ioanni Baptistae, qui per I. et b. indicatur. etc. In Occidente, sex potissimum fabricae eiusmodi exstiterunt, uti docet Notitia Scisciae scil. in Pannonia, de qua urbe copiose egit Tristanus Tom. III. p. 288. Aquileiae et Romae, in Italia: Lugduni, Arelate et Treviris, in Gallia: quae quidem ita distributae erant, ut tres intra Praefecti Praetorio Italiae, et totidem intra Praefecti Praetorio, Galliarum iurisdictionis limites effent. Romae certe Monetam exstitisse semper, notissimum. Ad Aquileicnsem quidam referendam putant Gratiani, Valentiniani et Theodosii Constitutionem, quâ poena statuitur in monetarum opifices, qui se extraneis matrimonio iungebant. Praeterea plures nummi occurrunt, in quibus SIS. et SISC. describitur, quod ad Sisciam referri debere, omnes iudicant. In Gallicis monetis, prima recensetur Lugdunensis, in Notit. Imp. mentioque eius in nummo aereo Iuliani, in quo sub bove in eo efficto legitur, LUGD. OFF. S. i. e. in Lugdunensi Officina signata, vel Lugdunonsis Officina signavit. Complures etiam habentur, in quibus Arelatensis moneta variis characteribus denotatur. Treverensem vero memorat Trebellius Pollio in XXX. Tyrannis, ubi de Victoria c. 31. Cusi sunt, inquit, eius nummi aerei, aurei et argentei, quorum hodieque forma exstat apud Treviros, Vide Ortelium Itinerar. p. 64. Sed et praeter recensitas Monetas publicas, alias extifisse non minus celebres, stante etiam ac imperante Constantinianâ familiâ, ex nummis colligit Car. du Fresne: quas inter exstitêre, Thessalonicensis, Carthagmensis, Sirmiensis et Cyzicena. Labente dein Imperiô. Nicaeae et Nicomediae, in Bithynia, officinae fuêre celebres, de quibus intelligenda Constantini Constitutio ad Bithynos, l. 1. Cod. Theodos. de Murilegulis. Conicit denique Marc. Velserus, fabricam monetariam Augustae Vindelicorum exstitisse, ex hisce characteribus, qui Victoris Imperatoris nummo in scribuntur, AUPS. quos quidem ita interpretatur, Augustae Vindelicorum pecunia signata, Rerum Vindelic. l. 7. p. 159. Cui simili argumentô Ambiani cusum praeclarum illum Magnentii num mum aereum, cont endit Car. du Fresne, qui in aversa facie Christi monogramma praefert, cum inscriptione: SALUS DD. NN. AUG. ET CAES. et infra AMB. nam et in Galiia eum regnâsse, ex Scriptoribus in confesso est. Ita in nummis Magni Maximi Tyranni et filii Victoris, MDPS. Mediolani pecuniam signatam, interpretari haud absonum fuerit: nam Maximus Italiam obtinebat, cum a Theodosio fusus est, ac proinde et Mediolanum. Eaedem literae occurrunt in nummis Arcadii et Honorii etc. Sed desiêre tandem eiusmodi Officinarum nomina monetis Imperatoriis adseribi, post Michaelem Theophili filium, uti monet praefatus Car. du Fresne in Dissertatione de Inferioris aevi Numism. num. 51. et 52. ubi etiam, secundum ordinem literarum, characteres ipsos, cum eorum vi ac notione, ut adscriptae singulis numismatibus earundem Officinarum notae facilius, ab harum rerum avidis, percipiantur, hôc modô subiungit.
\
CHARACTERES NUMISMATUM INFERIORIS AEVI, QUIBUS OFFICINAE MONETARIAE INDIGITANTUR, A CAR. DU FRESNE, EXPOSITI.
\
ΑΛΕΕ.
Alexandriae, in nummo Iustiniani.
AMB.
forte Ambiani, Magnentii.
AMID.
... Constantini Magni.
ANT.
Antiochiae Constantini M. et Iuliani.
ANTA.
Antiochiae, ubi A. annus 1. Imperii vel nota Monetarii. Iuliani et Eudoxiae.
ANTB.
Antiochiae ubi B. annus est Imperii secundus, vel potius nota itidem Monetarii. HOnorii et Heraclii.
ANTΓ.
Antiochiae, T. annus tertius vel nota Monetarii: Valentiniani. Theodofii et Arcadii.
ANTE.
Antiochiae, E. annus Imperii quintus vel nota monetarii Valentiniani.
ANTH.
Antiochiae, H. annus 8. Imperii vel nota eiusdem.
ANTP.
Antiochiae, P. nota MOnetarii, vel Antoichiae percussa. Valentinani, Valentis et Honorii.
ANTS.
Antiochiae signata, Arcadii.
APLC.
peroussa Lugduni, Magnentii.
AQ.
Aquileiae, Constantini M. Constantii etc.
AQOB.
Aquileiae obsignata. Theodosii M.
AQPS.
Aquileiae pecunia signata, vel percussa signata: Gratiani et Valentiniani iunioris.
AQS.
Aquileiae signata, Constantini Iunior. et Constantis.
AQT.
Aquileiae percussa, ubi T. pro P. perperam scriptum: Constantini M. et Constantini Iunioris.
ASIS.
Sisciae, Constantini M. Licinii, Crispi etc.
ART.
Treveris, Crispi: ubi A. ut et in praecedent. videtur esse nota Monetarii.
BI.
... Constantini Chlori.
BSIS.
Sisciae, Vetranionis, In aliis PSIS, i. e. percussa Sisciae. B. Monetarii nota.
BTR.
Treveris, Crispi, B. nota Monetarii.
C
... Constantii Chlori.
CAR.
Carthagine, Iustiniani.
CΓ.
... Procopii.
CLC.
Cusa Lugduni, Constantii.
COM.
Constantinopolitana moneta, Theodosii.
COMOB
Constantinopoli moneta absignata, Arcadii, Iovini, Placidiae, Valentiniani, Maioriani, Severi.
CON.
Constantinopoli Constantini M. Ioviniani, Valentis, Theodosii et Anastasii.
CONA.
Constantinopoli, Mauricii.
CONΓ.
Constantinopoli, eiusdem: ubi A. Γ E. Monasteriorum sunt notae.
CONOB.
Constantinopoli obsignata, Hannibaliani, Valentiniani, Theodosii, Aliorum.
CONS.
Constantinopoli, Constantini M. et Constantii.
CONSA.
Constantinopoli, vel Constantinopoli signata, ubi A. nota Monetarii, Iustini.
CONSΓ.
Constantinopoli, Γ. nota Monetarii, Arcadii.
CONSh.
Constantinopoli, h. nota Monetarii, Honorii.
CONSP.
Constantinopoli, Valentiniani.
CONSPΓ.
Constantinopoli. Γ. nota Monetarii, Iuliani.
CONST.
Constantinopoli, Constantii Constantis et Valentis.
D.
.. Constantii Chlori.
EI
... eiusdem.
HERACL.
Heracleae, Iuliani.
KAR.
Karthagine, Iustiniani.
KART.
Karthagine, eiusdem.
KE.
Karthagine, Constantii.
KΔ.
Karthagine, Constantini Iunioris.
KONOB.
Constantinopoli obsignata, Constantini M.
KONSA.
Constantinopoli, A. nota Monetarii, Constantii.
KONSAV.
Constantinopoli, Constantii et Iuliani.
KRTC.
Karthagine, ubi C. pro S. Mauritii.
K. R. T. S.
Karthagine signata Constantini Pogonati.
KYZ.
Cyzici, Constantii Chlori, Iustini, Mauricii, Phocae.
KYZB.
Cyzici, B. nota Monetarii. Phocae.
LUG.
Lugduni, Constantii, Iuliani, et Iulii Nepotis.
LUGD.
Lugduni, Gratiani et Valentiniani Iunioris.
LUGPS.
Lugduni pecunia signata, vel percussa signata Valentiniani et Eugenii.
MDPS.
Mediolani pecunia signata, Maximi, Victoris, Arcadii et Honorii.
MHR
... Constantis.
MKV.
Moneta Karthaginensis, V. nota Monetarii, Constantini M. et LIcinii.
MNLB.
Moneta nova Lugduni cusa, B. nota Monetarii, Constantini Magni.
MOSTQ.
Monetasignata Treviris, ubi Q. nota Monetarii; nisi T. pro A. exaratum sit, ita ut Aquileiaesignata intelligatur, Constantini M et Licinii.
MOSTR.
Moneta signata Treviris, Constantii Chlori.
N
... Constantini Magni.
NHTA.
... Licinii.
NIC.
Nicomediae, Anastasii.
NKCO.
Nicomediae, Iustini et Mauricii.
NOS
... Constantii Chlori.
PAQ.
percussa Aquileiae, Constantini Magni.
PAR.
percussa Arelate, Constantii.
PARL.
percussa Arelate, Constantini M. Licinii et Constantii.
PCON.
percussa Constantinopoli, Constantii.
PCONST.
percussa Constantinopoli, Iuliani.
PERP.
pecunia romaepercussa, Constantini M.
PK.
percussa Carthagine, Iustiniani.
PL.
percussa Lugduni, Crispi.
PLC. Et PLG.
percussa Lugduni, constantii Chlori.
PLM.
percussa Lugduni: M. nota Monetarii, Constantini M.
PLN.
percussa Lugduni, N. nota Monet. Constantini Chlori.
PR.
percussa Romae, Constantii Chlori, Constantini M. Licinii et Constantii.
PROM.
percussa Romae, Constantii.
PS.
percussa Sisciae, Licinii.
PSIS.
percussa Sisciae, Crispi et Vetranionis,
PTR.
percussa Treveris, Constantii Chlori etc.
QA. pro AQ. Aquilejae.
Constantini Iunioris.
R.
Romae, Constantini et Iuliani.
RA.
Ravennae, Heraclii.
RAV.
Ravennae, Heraclii et Constantini.
RB.
Romae, Constantii, nisi B. pro P. percussa.
RE.
... Theodosii.
RM.
Roma, Honorii et Severi.
RO.
Romae, Gratiani.
ROM.
Romae, Iustini, Mauricii et Heraclii.
ROMA.
Ioviniani et Iustiniani.
ROMB.
Romae percussa B. pro. P. Aviti.
ROPS.
Romae pecunia signata, HOnorii.
RP.
Romae percussa, Constantii Chlori, et Constantini M.
RPS.
Romae pecunia signata Magnentii.
RS.
Romae signata, Licinii et Nepotiani.
RSLC.
pecunia signata Lugduni, ubi R. pro P. Iuliani
RT.
Romae percussa, ubi T. pro P. Constantii.
RUPS.
Ravennae pecunia signata, Honorii et Ioannis.
S.
Sisciae, Constantini M.
S. ARL.
signata Arelate, Constantini M.
SA.
Signata Antiochiae, Licinii.
SANB.
Signata Antiochiae, B. nota Monetarii, vel annus 2. Imperii Martiniani.
SAR.
signata Arelate, Magnentii et Helenae.
SC.
signata constantinopoli, Arcadii.
SCON.
signata Constantinopoli, Constantii.
SCONS.
signata Constantinopoli, Iuliani.
SE.
Sisciae, Constantii.
SIR.
Sirnii, Constantini M. et Licinii.
SIRM.
Sirmii, Constantini Iun. et Ioviani.
SIS.
Sisciae, Constantini M. Licinii, Constantii et Constantis.
SISCP.
Sisciae percussa, Gratiani.
SISPZ.
Sisciae percussae, Z. nota Monetarii.
SMA.
signata moneta Antiochiae, Iuliani.
SMAB.
signata moneta Antiochiae, B. nota Monetarii, Constantini M.
SMAN.
signata moneta Antiochiae, vel sacra moneta Antiochena Constantini M> et Constantii.
SMANΓ.
signata moneta Antiochiae Γ. nota Monetarii, vel annus tertius Theodosii.
SMANR.
signata moneta Antiochiae. R. nota Monetarii, Constantini M.
SMANS.
scara moneta, Antiochiae signata, vel signata möneta Antiochiae S. nota Monetarii.
SMANT.
signata moneta Antiochiae, Constantii.
SMANTE.
signata moneta Antiochiae. E nota Monetarii eiusdem.
SMANTS.
signata moneta Antiochiae, vel sacra moneta Antiochiae signata, Constantini M.
SMAQ.
signata moneta Aquileiae, Constantii, Gratiani, Arcadii.
SMAT.
signata moneta Antiochiae. T. nota Monetarii, Constantini M.
SMK.
signata moneta Karthagine, Licinii Iun. Item Helaenae.
SMKA.
signata moneta Karthagine, Licinii eiusdem.
SMKE.
signata moneta Karthagine, Constantini iunioris, et Licinii et Arcadii. E. nota Monetarii.
SMN.
sacra moneta nova, LIcinii et Constantii.
SMNA.
signata moneta nova Antiochiae, Martiniani, et Theodosii.
SMNC.
signaeta moneta nova Constantinopoli, constantini M.
SMNΓ.
sacra moneta nova. Γ. nota Monetarii, Licini Iunioris.
SMNKAB.
signata moneta Karthagine, B. nota Monetarii, Theodosii.
SMNM.
sacra, vel signata moneta nova. M. nota forte Monetarii: Crispi.
SMNS.
sacra moneta nova signata, Constantii.
SMRB.
signata moneta Romae. B. nota Monetarii: Gratiani.
SMRP.
sacra moneta Romae percussa, Valentis.
SMRQ.
ubi R. pro A. signata moneta Aquileiae; Constantii et Valentini.
SMSISC.
signata moneta Sisciae, Valentis.
SMTA.
signata moneta ... Theodosii.
SMTLS.
signata moneta Thessalonicae, Valentiniani.
SMTR.
signata moneta Treveris, Maximi.
SMTRS.
sacra moneta Treveris signata, vel signata moneta Treveris, Constantii.
SMTS.
Signata moneta Treveris, Constantini M. et Valentiniani.
SMTSE.
sacra moneta Treveris signata, vel signata monera Thessalonicae Delmatii,
ST.
signata Treveris, Constantii Chlori, Constantini M. etc.
STR.
signata Treveris, Constantini M. etc.
TAR. pro PAR.
percussa Arelate, Crispi.
TCON. pro PCON.
percussa Constantinopoli, Iuliani, Gratiani, Valentiniani Iun.
TEC.
Thessalonica, Iustini.
TES.
Ibidem, Constantii, Constantis, Helenae, Phocae.
TESA.
Ibidem, Arcadii.
TH.
Ibidem, Constantii.
THEU.
Thessalonicae Urbe, Iustini, Tiberii et Mauricii.
THEUP.
Thessalonicae urbe percussa. Iustini, Iustiniani, Tiberii et Mauricii.
TI.
forte Treveris, Constantini M.
TR.
Treveris, Constantii.
TRMS.
Treveris moneta signata, Iovini.
TRO.
Treveris obsignata, Theodorae, Constantini M. et Constantii.
TROB.
Treveris obsignata, Valentiniani iunioris.
TROBC.
Similiter, eiusdem.
TROBS.
Treveris obsignata, Constantini Magni et Iunioris.
TROBT.
Treveris obsignata, T. Valentiniani et Gratiani.
TROS.
Treveris obsignata, Constantini M.
TRP.
Treveris percussa, Helenae.
TRPS.
Treveris pecunia signatd, Valentiniani, Gratiani et Valentiniani Iunioris.
TRS.
Treveris signata, Constantini M. et Constantini Iunioris.
TS.
Treveris signata. Licinii.
TSE.
Treveris signata, E. nota Monetarii, Constantis.
TSR.
Treveris signata, R. nota Monetarii, Constantini Iunioris.
TT. pro PT.
percussa Treveris, Constantini M.
XMTA
... Theodosii.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ALEX — I. ALEX Locrorum fluv. terminusque Brutiorum, quos a magna Graecia separat, agrum item Locrensem olim a Rhegino dividens. Dionysius v. 367. Τῶν δαὶ νυν̑ γεν´ος ἐςτὶν ἐπὶ προχοῇϚιν Α῎ληκος. Theocrito Ales dici videtur, Alesso hodie vocari scribit… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”